Świetliki na Facebook

Liczebność grup

Naszą misją było stworzenie wyjątkowego miejsca również pod względem osiągnięć naszych wychowanków. Mając na uwadze indywidualny rozwój każdego dziecka, nasze grupy liczą 12 dzieci.

Jesteśmy jedną z nielicznych warszawskich placówek, które na maksymalnie 36 dzieci w całym przedszkolu posiada na stałe zatrudnionych 7 pracowników, nie licząc nauczycieli zajęć dodatkowych.

Małe grupy dzieci gwarantują przyjazne warunki do zabawy i nauki, a także ogromy komfort pracy naszych pedagogów, którzy mogą skoncentrować się na rozwijaniu każdego dziecka z osobna, będąc przy tym nieustannie pełnym energii i radości, co w pracy nauczyciela z powołania jest podstawą i atutem w jednym.

Podczas naszych zajęć dzieci mają okazję przebywać wśród rówieśników, jak również z innych grup wiekowych podczas popołudniowych zabaw łączonych, co stanowi okazję do nawiązywania przyjaźni i naukę współpracy ze wszystkimi przedszkolakami, dzieci starsze uczą się empatii i pomocy dzieciom młodszym, a młodsze mają okazję do podpatrywania zachowań starszych i bardziej doświadczonych kolegów.