Świetliki na Facebook

Drama

Dziecięca drama to uwarunkowana psychopedagogicznie metoda nauczania i wychowania, oparta o spontaniczną aktywność Dziecka, przejawiająca się w improwizowanych grach i zabawach poprzez system gestów, mimiki, słów, której istotą jest przyjemność i satysfakcja z odgrywania roli oraz identyfikowanie się z nią, oparta ma doświadczeniach dziecka, dająca mu możliwość poznania samego siebie i otaczającego go świata oraz zaangażowanie we własne środowisko.

Zajęcia dramowe w ŚWIETLIKACH, uwielbiane przez Dzieci, wzbogacają wyobraźnię, rozwijają pamięć, pobudzają do twórczego działania, rozbudzają refleksję i pomagają dzieciom w rozumieniu motywacji różnych zachowań. Dzieci przez uczestniczenie w zajęciach dramowych znacznie łatwiej i szybciej uświadamiają sobie i uczę się pewnych wartości i zasad pożądanych społecznie, ucząc się tym samym radzić sobie z problemami dnia codziennego.