Świetliki na Facebook

Dziecięca matematyka

Oprócz podstawy programowej, matematyka towarzyszy nam w każdym innym działaniu, zabawie i aktywności. Naszym celem jest:

  • wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia oraz
  • wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną, w tym
    • kształtowanie pojęcia liczby od 0 do 10 z wykorzystaniem montessoriańskiego materiału rozwojowego,
    • wprowadzenie w świat liczb od 11 do 99,
    • umożliwianie dziecku kształtowania umiejętności wykonywania prostych działań matematycznych.

Edukacja matematyczna w przedszkolu to przede wszystkim poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych oraz kształtowanie pojęć matematycznych. Ważnym zagadnieniem jest także przestrzeń, którą przedmioty zajmują oraz kształtujące się pojęcia czasu.
Program „Dziecięca matematyka”, którego autorem są panie Edyta Gruszczyk – Kolczyńska i Ewa Zielińska przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, których urzeka prostota stosowanych pomocy, np. klamerek do bielizny, centymetra krawieckiego, „frotki” do włosów, fasoli, kasztanów, guzików itd. Swoboda podejmowanych działań przez dzieci daje im ogromną bazę doświadczeń nie tylko podczas zajęć pod okiem nauczyciela.

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania odporności emocjonalnej.