Świetliki na Facebook

Grafomatoryka

GRAFOMOTORYKA  to zajęcia angażujące i usprawniające ręce i dłonie dziecka, a co za tym idzie przygotowujące do nauki pisania na dalszym etapie edukacji. Celem ćwiczeń grafomotorycznych jest głównie, korygowanie nieprawidłowej techniki pisania i rysowania, kształtowanie precyzji ruchu ręki,
rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji wzrokowo-ruchowej czego efektem jest poprawa jakości i tempa pisania.

Nasi nauczyciele motywują, stymulują oraz korygują dzieci poprzez stosowanie specjalnych kart pracy oraz kredek i ołówków przystosowanych do dziecięcych dłoni oraz zabaw sensorycznych. Zabawy nigdy dość!