Świetliki na Facebook

Logopedia

W ŚWIETLIKACH Dzieci podczas zajęć grupowych uczą się prawidłowej mowy i jej doskonalenia.

Nasz logopeda zajmuje się rozpoznawaniem zaburzeń mowy, zapobieganiem ich powstawaniu oraz usuwaniem nieprawidłowości. W trakcie zabaw logopedycznych Dzieci wykonują szereg ćwiczeń o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym.

Sprawne funkcjonowanie aparatu mowy oraz poprawnie ukształtowany słuch fomenatyczny mają kluczowy wpływ na psychikę i rozwój społeczny oraz poznawczy Dziecka, nie tylko w trakcie jego pobytu w przedszkolu.

W przypadku zauważonych nieprawidłowości i zaburzeń w rozwoju mowy, logopeda, za zgodą rodziców, prowadzi terapię indywidualną dziecka, za dodatkową opłatą, w celu korekty nieprawidłowości. A rodzice mają zapewniony bezpośredni kontakt z logopedą telefoniczny lub e-mailowy.