Świetliki na Facebook

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych to, naszym zdaniem, fenomenalny sposób na naukę radzenia sobie z sytuacjami społecznymi, który przydałby się niejednemu dorosłemu. Już w przedszkolu uczymy dzieci aktywnie, poprzez zabawy, odgrywanie ról, wypracowywać adekwatne do sytuacji i najlepsze rozwiązania.

Uczymy kooperacji, zdrowej rywalizacji, społecznie akceptowalnej reakcji na zaczepki kolegów, sytuacje problemowe. Podsuwamy dzieciom zagadki społeczne, które najczęściej same rozwiązują, pozwalamy im popełniać błędy w inscenizowanych sytuacjach, by już w prawdziwym życiu były gotowe na wszystko, i by żadna trudna sytuacja ich nie zaskakiwała.

Dzieci mają ogromny potencjał i twórcze rozwiązania do zażegnywania najtrudniejszych sporów, a my im z wielką przyjemnością, tylko lekko w tym pomagamy 😉